Салбарын мэдээ

  • Бүх FDA бүртгэлийн гэрчилгээ нь албан ёсны бус байдаг

    FDA нь 6-р сарын 23-ны өдөр албан ёсны вэбсайт дээрээ "төхөөрөмжийн бүртгэл, жагсаалт" гэсэн мэдэгдэл гаргасан бөгөөд үүнд: FDA нь эмнэлгийн хэрэгслийн бүртгэлийн гэрчилгээ олгохгүй. FDA нь бүртгэлтэй компаниудын бүртгэл, жагсаалтын мэдээллийг баталгаажуулдаггүй.
    Цааш унших