Барилгын инженерийн удирдагчид Чиншанху айлчилж, гишүүн аж ахуйн нэгжүүдийн ажил, үйлдвэрлэлийг сэргээх талаар танилцав

Барилгын инженерийн удирдагчид Чиншанху айлчилж, гишүүн аж ахуйн нэгжүүдийн ажил, үйлдвэрлэлийг сэргээх талаар танилцав

2020 оны 3-р сарын 16-ны үдээс хойш Минжиан Чиншанхугийн удирдагчид Ниньчань тахлын дараа ажил, үйлдвэрлэл эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүдийн нөхцөл байдалтай танилцаж, нөхцөл байдалтай танилцахаар Наньчан майкере эмнэлгийн тоног төхөөрөмж ХХК-д ирэв. Нанчан майкэл эмнэлгийн тоног төхөөрөмж ХХК-ийн ерөнхий менежер Чэн Фэнлэйгийн удирдлаган дор Минжян Чиншанху компанийн удирдлагууд компанийн ажлын байрыг шалгаж, компанийн зарим шинэ бүтээгдэхүүнийг танилцуулж, үзүүлэв.

wqds vcxvedf


Бичлэгийн цаг: 1-р сарын 09-2021