Үйлдвэрийн аялал

2011 оны 6-р сард,Meckel нь Жиангси мужид сүүдэргүй ламп үйлдвэрлэгчээр албан ёсоор байгуулагдсан бөгөөд Наньчан өндөр технологийн хөгжлийн бүсэд байрладаг бөгөөд 3000 гаруй метр квадрат талбай бүхий 50 гаруй ажилчинтай. Үйлдвэр нь бүрэн тоноглогдсон, өндөр аж үйлдвэржсэн